לפני ואחרי

פסוריאזיס

לאחר שימוש של חודש וחצי

פסוריאזיס

לאחר שימוש של 43 יום

פסוריאזיס

לאחר שימוש של חודש וחצי

אטופיק דרמטיטיס

לאחר שימוש של שבועיים

אטופיק דרמטיטיס

לאחר שימוש של חודש וחצי

פסוריאזיס

לאחר שימוש של חודש

פסוריאזיס

לאחר שימוש של שבועיים

פטרית שמש

לאחר שימוש של 30 יום

פסוריאזיס

לאחר שימוש של חודש וחצי

פסוריאזיס

לאחר שימוש של 14 יום

פסוריאזיס

לאחר שימוש של חודש וחצי

פסוריאזיס

לאחר שימוש של 57 יום

פסוריאזיס

לאחר שימוש של שבועיים

פסוריאזיס

שימוש של שבועיים בשילוב פוטותרפיה

פסוריאזיס

שימוש של שבועיים בשילוב פוטותרפיה

לפני ואחרי